Adatvédelmi irányelvek

DIVALD TRADE 2018 Az EOOD a személyes adatok védelméről és a személyek szabad mozgásáról szóló, 2016. április 27-i személyes adatok védelméről szóló törvény és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 / EK rendelete szerint folytatja tevékenységét. ilyen adatokat.

A DIVALD TRADE 2018 Kft. Összegyűjti és feldolgozza személyes adatait a 6. cikk (1) bekezdése alapján. A 2016/679 rendelet 1. cikke és az alábbiak alapján: \ t

o Ön kifejezett beleegyezése, mint ügyfél;

o a DIVALD TRADE 2018 Zrt. Önnel kötött szerződéses kötelezettségeinek teljesítése;

o jogi kötelezettség, amely a DIVALD TRADE 2018 EOOD-ra vonatkozik;

o a DIVALD TRADE 2018 EOOD vagy harmadik fél jogos érdekei miatt.

A DIVALD TRADE 2018 Ltd összegyűjti és feldolgozza azokat a személyes adatokat, amelyeket a szerződés szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében nyújt, beleértve a következő célokat is: számviteli és kereskedelmi célok, a szerződés végrehajtásának biztosítása, az információbiztonság védelme.

Az adatok feldolgozása során a DIVALD TRADE 2018 Ltd az alábbi elveket tiszteletben tartja:

o jogszerűség, jóhiszeműség és átláthatóság;

o Fontos a feldolgozási célok és az adatgyűjtés minimalizálása;

o Az adatok pontossága és időszerűsége;

o személyes adatainak feldolgozásának integritása és titkossága;

o A személyes adatok biztonságának megfelelő szintjének biztosítása.

A DIVALD TRADE 2018 személyes adatait feldolgozhatja és tárolhatja az alábbi jogos érdekek védelme érdekében - teljesítheti kötelezettségeit a Nemzeti Bevételi Ügynökséggel, a Belügyminisztériummal és más állami és önkormányzati hatóságokkal szemben.

A DIVALD TRADE 2018 Kft. A következő műveleteket végzi a személyes adatokkal:

o Szolgáltatáshasználati fiók létrehozása - a szolgáltatás azonosításához és nyújtásához;

o fizetési feldolgozás és számvitel - a fizetés és a könyvelés lehetővé tétele érdekében;

o megrendelés-feldolgozás - megrendelés és áruk szállítása e-boltunkból Önnek.

A DIVALD TRADE 2018 Kft. Minden látogató személyes adatait feldolgozza - regisztrált felhasználók és látogatók regisztráció nélkül - nevét, nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, IP-címét stb. A fizetéssel kapcsolatos információkat és a kiválasztott fizetési módokat is feldolgozzuk üzleti és könyvelési céllal, valamint egyéb, a szerződés szerinti kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat.

DIVALD TRADE 2018 Az EOOD nem gyűjt és nem dolgoz fel különleges (érzékeny) személyes adatokat a faji vagy etnikai származást, politikai nézeteket, vallási vagy filozófiai meggyőződést vagy a szakszervezetekben való tagságot, a genetikai adatokat, a biometriát, az egészségügyi adatokat illetően. vagy a szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó adatok.

A DIVALD TRADE 2018 Kft. Tárolja személyes adatait, amíg megvan az oka annak tárolására. Ezután a DIVALD TRADE 2018 Kft. Gondoskodik a szükséges adatok törléséről és megsemmisítéséről indokolatlan késedelem nélkül.

A DIVALD TRADE 2018 EOOD tájékoztatja Önt abban az esetben, ha az adatmegőrzési időszakot a célok elérése, a szerződés teljesítése, az Adminisztrátor vagy más személy jogos érdekeinek figyelembevételével ki kell terjeszteni.

A DIVALD TRADE 2018 saját belátása szerint továbbíthatja személyes adatait vagy annak egy részét a személyes adatok feldolgozásához a feldolgozási célok teljesítéséhez a 2016/679 / EK rendelet követelményeinek megfelelően.A személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és tárolásának jogai

Hozzáférési jog

Önnek joga van a DIVALD TRADE 2018 EOOD-tól kérni és beszerezni egy megerősítést arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák.

Önnek joga van hozzáférni az adataihoz, valamint a személyes adatainak gyűjtéséhez, feldolgozásához és tárolásához kapcsolódó információkhoz.

A DIVALD TRADE 2018 EOOD elektronikus úton vagy más megfelelő formában kérésre másolatot készít a feldolgozott személyes adatokról.

A helyesbítés vagy befejezés joga

Törlés joga (az elfelejtett jog)

Önnek joga van a DIVALD TRADE 2018 EOOD-tól kérni a kapcsolódó személyes adatok törlését, és a DIVALD TRADE 2018 EOOD köteles azokat szükségtelen késedelem nélkül törölni, ha az alábbi okok valamelyike ​​fennáll:

o a személyes adatok már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték vagy feldolgozták;

o Ön visszavonja hozzájárulását, ha a személyes adatok feldolgozása beleegyezésen alapul, és nincs más jogalapja a feldolgozásnak;

o Az Ön személyes adatait megváltoztatták;

o A személyes adatokat törölni kell annak érdekében, hogy megfeleljenek az uniós jogból vagy valamely tagállam jogából az Adminisztrátorra vonatkozó jogszabályi kötelezettségből;

A DIVALD TRADE 2018 Kft. Nem köteles személyes adatait törölni, ha azt megőrzi és feldolgozza:

o figyelni p